Salda FLEX PRV Kontrollpanel

Salda FLEX PRV Kontrollpanel

3,250.00 kr inkl. moms

  • Filter krav

Salda FLEX PRV Kontrollpanel

programmerar fläktens driftlägen i en vecka,
ställer in temperaturen på tillufts- och frånluftsflödet,
ställer in fläktmotorns rotationshastighet,
indikation på skydd av plattvärmeväxlaren mot frysning,
larmindikering,
indikering av temperaturer,
luftfuktighet och tryck i omgivningen, rum, till- och frånluft,
automatisk igenkänning av den styrda fläkten,