Filterset till Flexivent VGS 400

Filterset till Flexivent VGS 400

313 kr inkl. moms

ORDINARIE PRIS  496,00  kr

 

Påsfilter tilluft F7
Planfilter frånluft G3